Oglejte si podeželje " Pogoji sodelovanja Oglaševalski partner: znotraj programa

Pogoji sodelovanja Oglaševalski partner: znotraj programa

Pogoji za sodelovanje v programu oglaševalskih partnerjev Schau aufs Land

§ 1 Področje uporabe

 1. Ti pogoji sodelovanja veljajo med registriranim(-i) oglaševalskim(-i) partnerjem(-i) in podjetjem Schau auf's Land GSR OG (v nadaljnjem besedilu tudi Schau aufs Land). Kadar sta nagovorjena oba pogodbena partnerja, sta imenovana tudi "stranki".
 2. Kot oglaševalski partnerji podjetja Schau aufs Land se lahko registrirajo samo fizične in pravne osebe s polno pravno sposobnostjo.
 3. Partnerski program vključuje samo tiste nakupe, ki so opravljeni neposredno prek spletne platforme. https://app.schauaufsland.at posredovano. Neposredni nakupi v aplikacijah prek Google ali Apple Pay so izključeni iz partnerskega programa.
 4. Dohodek, ustvarjen v okviru našega partnerskega programa, je obdavčljiv in zanj ste odgovorni vi kot partner.

§ 2 Predmet pogodbe

 1. Predmet te pogodbe je sodelovanje v programu oglaševalskih partnerjev Schau aufs Land za oglaševanje platforme Schau aufs Land in članstva, ki ga je tam mogoče kupiti.
 2. Sodelovanje v tem partnerskem programu je brezplačno.
 3. Po registraciji prek naše partnerske platforme Rewardful partnerski partner dobi dostop do svoje nadzorne plošče, kjer je na voljo individualna partnerska povezava, ki jo je mogoče spreminjati.
 4. Družba Schau aufs Land oglaševalskim partnerjem po lastni presoji zagotavlja izbor medijskega gradiva in oglaševalskih sredstev za promocijo družbe Schau aufs Land.
 5. Za promocijo in uspešno posredovanje novo sklenjenih in v celoti plačanih članstev, pri katerih ni uveljavljena pravica do odstopa, oglaševalski partner(i) prejme(jo) provizijo za posredovanje. Odvisno od izbranega modela provizije znaša provizija 25 % (25/0) ali 15 % (15/10) članarine za prvo leto članstva.
 6. Pri modelu provizije 15/10 oglaševalski partner prejme tudi individualno kodo za popust 10 %, ki jo lahko uporabi pri promociji Schau aufs Land. To kodo za popust je mogoče uporabiti samo prek spletne različice. https://app.schauaufsland.at odkupiti.

§ 3 Delovanje partnerskega programa

 1. Po registraciji v program 25/0 ali 15/10 prek naše partnerske platforme Rewardful bo partner pridobil dostop do svoje nadzorne plošče, kjer bo imel na voljo individualno in spremenljivo partnersko povezavo.
 2. Partnerska povezava se uporablja za spremljanje vseh klikov, vodil in nakupov, opravljenih prek povezave. Partnerski partner prejme dogovorjeno provizijo od neto prodajne cene (brez DDV).
 3. Okno za piškotke traja 60 dni. Če je v tem obdobju opravljen nakup s prvim klikom na partnersko povezavo, se ustrezna provizija pripiše na račun Rewardful oglaševalskega partnerja.
 4. Kredit za partnerje se izplača vsako leto 31. 12., če je dosežen minimalni znesek izplačila v višini 50 €.
 5. Naročila, ki jih je oddal oglaševalski partner sam ali njegovi sorodniki, niso upravičena do obračuna provizije.

§ 4 Gradivo za medije in oglaševalsko gradivo

 1. Družba Schau aufs Land svojim oglaševalskim partnerjem zagotavlja tudi medijsko in reklamno gradivo. Ti so predmet avtorskih pravic posameznega ustvarjalca vsebine in jih je treba ob uporabi ustrezno poimenovati z avtorskimi pravicami.
 2. Medijsko gradivo, ki ga zagotovi dežela Schau aufs Land, se lahko uporablja samo v oglaševalske namene v zvezi s promocijo dežele Schau aufs Land. Vsaka druga uporaba je strogo prepovedana.

§ 5 Registracija in sklenitev pogodbe

 1. Za sodelovanje v programu oglaševalskih partnerjev Schau aufs Land se oglaševalski partner prijavi prek prijavnega obrazca na spletni strani schauauaufsland.com.
 2. Podatki, navedeni v registraciji, morajo biti resnični.
 3. Oglaševalski partner se zavezuje, da bo svoje osebne podatke, ki jih je deponiral pri Rewardfulu, zlasti e-poštni naslov, ves čas posodabljal in - če se ti podatki spremenijo - nemudoma izvedel potrebne spremembe.
 4. Če so ob registraciji posredovani napačni podatki ali če je izpuščena zahtevana sprememba, je lahko oglaševalski partner izključen iz nadaljnjega sodelovanja v programu oglaševalskih partnerjev Schau aufs Land.
 5. Do sodelovanja v programu oglaševalskih partnerjev Schau aufs Land ni pravice. Družba Schau aufs Land GSR OG lahko nove prijave ali obstoječe oglaševalske partnerje kadar koli zavrne ali jih izključi iz programa brez navedbe razlogov in brez upoštevanja odpovednega roka. V tem primeru ostanejo morebitni neporavnani dobropisi provizij oglaševalskega partnerja veljavni in se izplačajo.

§ 6 Posredniška provizija

 1. Oglaševalski partner prejme od podjetja Schau aufs Land provizijo, ki je odvisna od uspešnosti.
 2. Zahtevek za plačilo posredniške provizije nastane le pod naslednjimi pogoji:
  1. Z oglaševalsko dejavnostjo oglaševalskega partnerja je bilo sklenjeno članstvo v podjetju Schau aufs Land.
  2. Nakup je bil opravljen prek spletne platforme https://app.schauaufsland.at in pravica do umika ni bila uveljavljena.
  3. Nakup članstva je bil zabeležen ("spremljan") prek storitve Rewardful z uporabo posamezne partnerske povezave.
  4. Teh pogojev za sodelovanje ni mogoče zlorabiti v smislu člena 9.
 3. Za prodajo se šteje prodaja, opravljena prek spletne platforme. https://app.schauaufsland.at naročilo, ki ga je končna stranka v celoti izpolnila in v celoti plačala. Vračila - ne glede na razlog - se ne štejejo za prodajo, če končni kupec ni plačal ali če se mu vrnejo opravljena plačila.
 4. Naročila, ki jih oddajo oglaševalski partnerji sami ali njihovi sorodniki, niso predmet plačila.
 5. Prav tako niso predmet nadomestila tista naročila, ki so nastala na podlagi vodil, ustvarjenih prek partnerske povezave, če je bil oglaševalski partner že pozvan, da odstrani partnersko povezavo. To velja od trenutka zahteve.
 6. Višina nadomestila je odvisna od izbranega provizijskega modela.
 7. Vse navedene provizije so neto in se plačajo skupaj z DDV.
 8. Do plačila provizije je upravičeno le prvo članstvo, ki ga sklene končna stranka.
 9. Zahtevek za plačilo provizije preneha veljati po 365 dneh od obvestila o zahtevku za plačilo po elektronski pošti družbe Schau aufs Land.
§ 7 Poravnava
 1. Obračun se sestavi 31. 12. zadevnega koledarskega leta in se nato izplača v 14 dneh.
 2. Družba Schau aufs Land bo oglaševalskemu partnerju v 14 dneh po 31. decembru po elektronski pošti poslala obračun. Oglaševalski partner mora ta obračun nemudoma preveriti, morebitne ugovore pa mora v štirih tednih pisno posredovati družbi Schau aufs Land. Po izteku tega roka se šteje, da je obračun pravilen.
 3. Plačilo se izvede s storitvijo PayPal ali bančnim nakazilom z učinkom odpisa dolga na naslov PayPal, deponiran pri podjetju Rewardful, ali na bančni račun, naveden v državi. Morebitne stroške (npr. za bančne račune v tujini ali pretvorbe valut) krije oglaševalski partner.
 4. Če družba Schau aufs Land prekine program oglaševalskih partnerjev, bo dobroimetje na računu Rewardful izplačano 31. 12. zadevnega leta, ne glede na to, ali je bil dosežen minimalni znesek izplačila. V tem primeru minimalna meja izplačila ne velja.

§ 8 Dolžnosti Schau aufs Land

 1. Družba Schau aufs Land bo oglaševalcu po lastni presoji zagotovila izbor medijskega gradiva in nosilcev oglaševanja.
 2. Družba Schau aufs Land poskrbi, da se rezervacije, opravljene s partnersko povezavo, na ustrezen način spremljajo prek platforme Rewardful, in jih pripiše računu Rewardful oglaševalskega partnerja.
 3. Schau aufs Land upravlja spletno platformo https://app.schauaufsland.at in storitve, ki jih ponuja, kot je zagotavljanje podatkov o izdelkih, v okviru razpoložljivih tehničnih možnosti po lastni presoji. Pri tem družba Schau aufs Land ni dolžna zagotavljati brezhibne in/ali neprekinjene razpoložljivosti spletne platforme, prav tako pa ni odgovorna za prekinitve ali okvare plačilne povezave prek Stripe. Kakovost in pravilnost izdelkov in oglasnega gradiva, ki se ponujajo na spletni platformi in spletni strani schauauaufsland.com, je v izključni presoji družbe Schau aufs Land.
 4. Družba Schau aufs Land se zavezuje, da bo plačala posredniško provizijo v skladu s 6. členom teh Pogojev za udeležbo pod pogoji, ki so v njih določeni.

§ 9 Pravice in dolžnosti oglaševalskega partnerja

 1. Oglaševalski partner lahko oglasno gradivo vključi le na svojo spletno stran ali v svoje račune v družabnih medijih. Posredovano medijsko gradivo in oglaševalsko gradivo se lahko uporabljata le za namene, določene v tej pogodbi.
 2. Oglaševalski partner je odgovoren za vsebino in tekoče delovanje svoje spletne strani in računov v družabnih medijih. V času trajanja te pogodbe je prepovedano objavljati vsebine, ki kršijo veljavno zakonodajo, moralo ali pravice tretjih oseb in/ali bi lahko škodovale ugledu družbe Schau aufs Land. Družba Schau aufs Land ima pravico, vendar ne dolžnost, preverjati spletne strani in račune na družbenih omrežjih oglaševalskega partnerja. Prepovedano je zlasti razširjanje vsebin, ki
  1. Rasizem,
  2. poveličevanje nasilja in kakršnegakoli ekstremizma,
  3. spodbujanje in napeljevanje k storitvi kaznivih dejanj in/ali kršitev zakona, grožnje zoper življenje, telo ali premoženje,
  4. Spodbujanje sovraštva do oseb ali podjetij,
  5. izjave, ki kršijo osebnostne pravice, obrekovanje, obrekovanje osebnosti in uporabnikov ter tretjih oseb, pa tudi kršitve zakona o poštenem trgovanju,
  6. vsebine, ki krši avtorske pravice, ali druge kršitve pravic intelektualne lastnine ali
  7. predstavljajo, zadevajo ali vključujejo spolno nadlegovanje uporabnikov in tretjih oseb.

   Takšna vsebina ne sme biti vključena na spletno mesto ali račune družabnih medijev oglaševalskega partnerja, prav tako pa s tega spletnega mesta ali računov družabnih medijev ni mogoče vzpostaviti povezav na ustrezno vsebino na drugih spletnih mestih.

 3. Prepovedana je kakršna koli oblika zlorabe, tj. pridobivanje potencialnih kupcev in/ali prodaje z nepoštenimi metodami ali nedopustnimi sredstvi, ki kršijo veljavno zakonodajo in/ali te pogoje sodelovanja. Zlasti je prepovedano, da bi sami ali prek tretjih oseb poskušali ustvariti vodilne kandidate in/ali prodajo z eno ali več od naslednjih praks ali da bi zagotovili, da se prodaja dodeli partnerju:
   1. Pretvarjanje, da ustvarjate povpraševanje ali prodajo, ki se dejansko ni zgodila, npr. z navajanjem nepooblaščene tretje osebe ali lažnih ali neobstoječih podatkov pri naročanju blaga na našem spletnem mestu,
   2. Uporaba oglasnih formatov, ki omogočajo sledenje, vendar ne prikazujejo oglaševalskega medija, ga ne prikazujejo opazno ali ga ne prikazujejo v določeni obliki in/ali velikosti,
   3. Opustitev piškotkov: Piškotki se ne smejo nastaviti ob obisku spletnega mesta, temveč le, če je uporabnik partnerskega spletnega mesta pred tem prostovoljno in zavestno kliknil na oglasno gradivo,
   4. Druge oblike partnerskih goljufij (zlasti neželena pošta s piškotki, prisilni kliki, preskakovanje partnerjev) ter uporaba slojev, dodatkov, okvirov iFrames in tehnologije po ogledu za povečanje števila obiskovalcev,
   5. Uporaba izrazov, ki so pravno zaščiteni za Schau aufs Land ali tretje osebe, zlasti v skladu z zakonom o blagovnih znamkah, na primer v iskalnikih, oglasnih mestih ali v oglaševanju partnerske spletne strani brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Schau aufs Land. Zlasti je na internetu prepovedano dajati na voljo spletne strani, ki bi lahko povzročile nevarnost zamenjave s podjetjem Schau aufs Land ali izdelki, ki jih ponuja podjetje Schau aufs Land. Oglaševalski partner zlasti ne sme kopirati spletne strani, pristajalnih strani ali drugih pojavnih oblik dežele Schau aufs Land ali prevzemati grafik, besedil ali drugih vsebin dežele Schau aufs Land. Izogibati se je treba vtisu, da je spletna stran partnerja projekt Schau aufs Land ali da je njen upravljavec gospodarsko povezan s Schau aufs Land na način, ki presega program oglaševalskega partnerja in to pogodbo. Za kakršno koli uporabo gradiva ali vsebine s spletne strani Schau aufs Land ter logotipov ali blagovnih znamk Schau aufs Land s strani oglaševalskih partnerjev je potrebna predhodna pisna odobritev družbe Schau aufs Land.
 4. Oglaševalski partner se zavezuje, da bo svojo spletno stran in/ali račune na družabnih omrežjih upravljal v skladu z veljavno zakonodajo in zlasti da bo ohranil ustrezen odtis.
 5. Oglaševalskemu partnerju je prav tako prepovedano, da provizije, ki jih prejme od podjetja Schau aufs Land, v celoti ali delno prenese na končnega(-e) kupca(-e).
 6. E-poštno oglaševanje, ki vsebuje oglasno gradivo ali kako drugače promovira deželo Schau aufs Land, se lahko izvaja le, če je to predhodno odobrila dežela Schau aufs Land in je bilo za vse naslovnike podano izrecno soglasje za oglaševanje po e-pošti ter je bilo opravljeno in dokumentirano preverjanje e-naslova s postopkom dvojne prijave.
 7. Če družba Schau aufs Land zahteva odstranitev vsega oglaševalskega gradiva, je treba to zahtevo nemudoma izpolniti.
 8. Oglaševalski partner se zavezuje, da se bo vzdržal kakršnih koli elektronskih napadov na naš sistem sledenja in/ali naša spletna mesta. Elektronski napadi vključujejo zlasti poskuse premagovanja ali izogibanja varnostnim mehanizmom sistema sledenja ali njihovega onemogočanja na kakršen koli drug način, uporabo
  Računalniški programi za samodejno branje podatkov, uporabo in/ali širjenje virusov, črvov, trojanskih konjev, napadov z grobo silo,
  neželene pošte ali uporabe drugih povezav, programov ali postopkov, ki lahko škodujejo sistemu sledenja, partnerskemu programu ali posameznim udeležencem partnerskega programa.

§ 10 Odškodninski zahtevek/pogodbena kazen

 1. V primeru zahtevkov zaradi domnevne ali dejanske kršitve in/ali kršitve pravic tretjih oseb z dejanji, ki jih oglaševalski partner:in izvaja v zvezi s programom oglaševalskega partnerja:in, je družba Schau aufs Land izvzeta iz vseh zahtevkov tretjih oseb. Oglaševalski partner se zavezuje, da bo družbi Schau aufs Land povrnil vse stroške, ki so nastali zaradi takšnih zahtevkov tretjih oseb. Povrnjeni stroški vključujejo tudi stroške razumne pravne obrambe.
 2. Oglaševalski partner se zavezuje, da bo za vsak primer zlorabe v skladu s členom 9 teh obveznosti sodelovanja plačal pogodbeno kazen, ki jo po svoji razumni presoji določi družba Schau aufs Land in jo v primeru spora preveri sodišče. Ta določba ne vpliva na nadaljnje odškodninske zahtevke.

§ 11 Varstvo podatkov

 1. Podjetje Schau aufs Land bo podatke oglaševalskega(-ih) partnerja(-ev) hranilo za namen obdelave pogodbe in komunikacije v okviru programa oglaševalskega partnerja. Družba Schau aufs Land se zavezuje, da bo upoštevala in spoštovala veljavne predpise o varstvu podatkov iz DSGVO in da bo te podatke uporabljala samo v okviru izpolnjevanja pogodbe - ne da bi jih posredovala tretjim osebam za namene oglaševanja.

§ 12 Rok trajanja in prekinitev pogodbe

 1. Pogodba velja za nedoločen čas in jo lahko katera koli stranka kadar koli prekine brez odpovednega roka ali razloga.
 2. Poleg tega ostaja nedotaknjena pravica strank do izredne prekinitve pogodbenega razmerja iz utemeljenega razloga.
 3. Preklic je mogoče opraviti po elektronski pošti in velja od dneva, ko je podjetje Schau aufs Land to elektronsko sporočilo poslalo na elektronski naslov, ki ga je v računu Rewardful shranil(-i) oglaševalski partner(-i).
 4. Družba Schau aufs Land lahko prekine pogodbo tudi tako, da omeji dostop do računa stranke. Oglaševalski partner lahko prekliče pogodbo tudi tako, da izbriše račun stranke. Pogodba preneha veljati po prejemu obvestila o odpovedi.
 5. Oglaševalski partner mora po prekinitvi pogodbe nemudoma odstraniti vse oglasno gradivo in druge povezave ter vsebino podjetja Schau aufs land s svoje spletne strani in/ali računov na družabnih omrežjih. To velja tudi za spletne strani ali druge oglaševalske medije, v katere so bili oglaševalsko gradivo ali povezave vključeni, ne da bi bili za to pooblaščeni.
 6. Vodila in/ali prodaja, ustvarjena po prekinitvi pogodbe, ne povzročijo obveznosti plačila.
 7. Namesto prekinitve pogodbe lahko v primerih iz odstavka 12.2 tudi blokiramo strankin račun. Ta pravica obstaja tudi, če obstaja le utemeljen sum zlorabe v skladu s § 9.2. Družba Schau aufs Land bo oglaševalskega partnerja obvestila o razlogu za blokado in po lastni presoji ponovno odpravila blokado, če bodo razlogi, ki so pripeljali do blokade, pojasnjeni in po potrebi odpravljeni. Za navoze in prodajo, ustvarjene v času trajanja blokade, ne velja nobena obveznost plačila.

§ 13 Končne določbe

 1. Če pogodba vsebuje neveljavne določbe, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb pogodbe.
 2. Schau aufs Land si pridržuje pravico, da te pogoje sodelovanja kadar koli spremeni. O vseh spremembah bo oglaševalski partner obveščen po elektronski pošti. Če se oglaševalski partner s spremembami ne strinja, ima pravico, da v štirih tednih po prejemu obvestila o spremembah o tem obvesti družbo Schau aufs Land. V tem primeru ima družba Schau aufs Land posebno pravico do odpovedi pogodbe. Če tega obvestila ne pošlje v določenem roku, se šteje, da so spremembe sprejete in začnejo veljati po izteku roka.
 3. To pogodbo ureja izključno avstrijsko pravo.
 4. Če je oglaševalski partner trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je za vse spore, ki izhajajo iz pogodb med družbo Schau aufs Land in oglaševalskim partnerjem ali so z njimi povezani, pristojen Gradec (Avstrija).
Pomaknite se na vrh